+ چرا

چرا

چراماانسان تودعاکردن هم خساست به خرج می دهیم؟

چراوقتی همیشه یک چیزی ازخدامی خواهیم اگر مستجاب نشدناله وشکایت می کنیم؟

چراوقتی دعامستجاب شدازتشکرکردن دریغ می کنیم؟

چراموقع گرفتاری تازه یادمان می افتدکه خدای هم هست؟

 

 

نویسنده : مونامحمد ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٦ اسفند ،۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

نویسنده : پرشین بلاگ ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٦ اسفند ،۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک